Deel A: De openbare weg

Les 6: Bebouwde kom, zone, woonerf

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren

Info Op smartphone of tablet worden aanvullingen en aanpassingen niet vertoond.
Lees dus ook de tekst onder dit filmpje.


De bebouwde kom

Wat is een bebouwde kom?

De bebouwde kom is een gebied waarvan de invalswegen worden aangegeven door een van de bovenste aanwijzingsborden.

Je verlaat een bebouwde kom, zodra je voorbij een van de onderste borden rijdt.

Het gele bord met rode rand geeft enkel het administratieve begin van een gemeente aan.

Het geeft dus NIET het begin van een bebouwde kom aan en heeft voor de rest geen enkele betekenis.

Snelheid binnen een bebouwde kom

Tip examen Binnen een bebouwde kom is de maximaal toegelaten snelheid in Vlaanderen en Wallonie: 50 km/uur. In het Brusselse gewest is het 30 km/uur.

Meer dan 30 km/uur sneller rijden dan de maximaal toegelaten snelheid binnen een bebouwde kom wordt gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.

Tip examen De enige uitzondering is wanneer een verkeersbord op, of voorbij het beginbord van de bebouwde kom een andere snelheid oplegt.

In dit voorbeeld mogen bestuurders 70 km/uur rijden tot en met het eerstvolgende kuispunt.

Opdat je voorbij dat kruispunt niet zou vergeten dat je nog steeds in de bebouwde kom bent, word je er vaak aan herinnerd door deze combinatie van borden.

Tip examen MAAR enkel als er een bord met 30 net boven het bord "begin bebouwde kom" gelaatst is, dan geldt de snelheidsbeperking in de hele bebouwde kom en niet tot aan het eerstvolgende kuispunt.

Dit geldt alleen voor "30", niet voor andere snelheden.

Snelheid bij het verlaten van een bebouwde kom

Verlaat je de bebouwde kom, dan mag je op gewone wegen...

  • In het Vlaams gewest: max. 70 km/uur rijden.
  • In het Waalse gewest: max. 90 km/uur.
  • OPGELET: vanaf 1/1/2021 Brusselse gewest: 70 km/uur en binnen bebouwde kom 30 km/uur, behalve als het anders is aangegeven.

... behalve wanneer verkeersborden een andere maximumsnelheid opleggen.

Het bovenste bord op deze foto zegt dat je maar maximaal 50 km/uur mag rijden tot en met het eerstvolgende kruispunt.


Ben je van plan te leren rijden met een begeleider?

Laat je begeleider dan nu al ons praktijkboek doornemen.
Veel zaken worden immers door begeleiders foutief aangeleerd.

Download ons praktijkboek

Woonerf

Wat is een woonerf?

Tip examen Het begin van een woonerf wordt aangegeven door het eerste aanwijzingsbord en het einde door het tweede.

In een woonerf mogen bestuurders van fietsen, motorfietsen of auto's de voetgangers die op de rijbaan wandelen niet in gevaar brengen of hinderen. Ze moeten dubbel voorzichtig zijn voor kinderen die op de rijbaan mogen spelen.

Snelheid binnen een woonerf

Tip examen In een woonerf is de maximaal toegelaten snelheid 20 km/uur.

Meer dan 30 km/uur sneller rijden dan de maximaal toegelaten snelheid in een woonerf wordt gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.

Parkeren binnen een woonerf

Tip examen In een woonerf mag je alleen maar een auto parkeren als daarvoor parkeerplaatsen zijn voorzien.

Je mag dan wel rechts of links ten opzichte van je rijrichting parkeren.


Speelstraat

In een speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen.

Toegelaten zijn bestuurders van motorvoertuigen:

Bestuurders mogen er enkel stapvoets rijden.

Ook fietsers moeten indien nodig afstappen als ze de voetgangers of kinderen hinderen. Alle bestuurders moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.


Fietszone

Een FIETSZONE zijn een of meer openbare wegen waar de fietsers (en bestuurders van rijwielen en speedpedelecs) de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegelaten. Ze zijn er als het ware "te gast".

  • In een fietszone mogen motorvoertuigen (dus ook niet bromfietsen) de fietsers, speed pedelecs en rijwielen tot 1 m breed niet inhalen.
  • De maximaal toegelaten snelheid is er 30 km/uur.
  • Een fietszone stopt bij het bord EINDE ZONE.

Door het KB van 12 maart 2023 is de FIETSSTRAAT (weer) uit de wegcode geschrapt. Maar de borden met fietsstraat en einde fietsstraat mogen nog wel tot 1 januari 2032 blijven staan.


Zone

Wat is een zone?

Een zone bestaat uit een of meerdere openbare wegen, waarvan het begin wordt aangeduid door een begin zonebord en het einde door een einde zonebord.

Tip examen Zolang je binnen een zone rijdt, geldt de verplichting die je bij het binnenrijden van die zone hebt meegekregen: dag en nacht.

Elektronisch zonebord

Wanneer je voorbij een elektronisch zonebord rijdt, dan geldt de verplichting alleen als het bord oplicht.

Meer dan 30 km/uur sneller rijden dan de maximaal toegelaten snelheid in een Zone 30 wordt gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.

Schoolomgeving

Deze combinatie van borden geeft een schoolomgeving aan. Het is een zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door deze verkeersborden.


Schoolstraat

Wat is een schoolstraat?

Om de verkeersdrukte bij het begin en het einde van een schooldag te verminderen, kan een straat nabij een school twee keer per dag afgesloten worden voor motorvoertuigen. Zo wordt die straat een schoolstraat.

Het afsluiten doet men door een verkeersbord C3 (verboden toegang) te plaatsen en een (onder)bord met de vermelding SCHOOLSTRAAT.

Wie mag een schoolstraat inrijden?

Snelheid in een schoolstraat

Bestuurders die in een schoolstraat mogen rijden, moeten dit stapvoets doen.

Staan er snelheidsborden (voorbeeld 30), dan geldt die snelheid.

Bestuurders moeten voorrang verlenen aan voetgangers en fietsers, ze niet in gevaar brengen of hinderen.


Voorbehouden weg

Sommige wegen zijn voorbehouden voor bepaalde groepen van weggebruikers. Het begin van zo een weg wordt aangeduid door een aanwijzingsbord.

Emblemen in het bord tonen aan welke weggebruikers toegelaten zijn.

Voertuigen die op deze weg toegelaten zijn, mogen maar maximaal 30 km/uur rijden.

Bestuurders moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.


Bijzondere overrijdbare bedding

Het is een deel van de openbare weg die voorbehouden is voor trams en bussen.

Andere voertuigen mogen daarop niet rijden, behalve om omheen een hindernis te rijden, of als onderborden aangeven dat sommige bestuurders het toch mogen.

De andere voertuigen mogen een bijzondere overrijdbare bedding dwarsen om:

  • een parkeerplaats gelegen langs die bedding in te nemen of te verlaten,
  • of om een eigendom op te rijden of te verlaten,
  • en op kruispunten.


Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.
AanwijzingsbordBegin van een woonerf.
(Opm: Maximaal 20 km/uur tot einde woonerf)
AanwijzingsbordEinde van een woonerf.
AanwijzingsbordBegin van een Zone 30.
(Opm: Maximaal 30 km/uur tot einde zone)
Aanwijzingsbord

Weg voorbehouden voor bepaalde weggebruikers. (max 30 km/uur).

AanwijzingsbordAanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

AanwijzingsbordAanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Bestuurders van bromfietsen mogen er ook rijden.

AanwijzingsbordAanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Bestuurders van motorfietsen mogen er rijden.

AanwijzingsbordAanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Bestuurders van fietsen mogen er rijden.
AanwijzingsbordBegin van een fietsstraat (max 30 km/uur).
AanwijzingsbordBegin van een fietszone.
AanwijzingsbordEinde van een fietszone.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Je kan hier je gratis boek-code voor gebruiken die je op pagina 1 in je handboek vindt.

Met deze gratis boek-code kun je gedurende 14 dagen:

40 vragen met code Meer uitleg over de codes Probleem met je boekcode Probleem met je SMS code


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies