Deel H: Stilstaan en parkeren

Les 27: Blauwe zone, parkeerschijf, borden

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:


Waar mag je niet parkeren op de rijbaan maar wel stilstaan

Borden zone met beperkte parkeertijd

Dit bord geeft het begin en einde aan van een zone met beperkte parkeertijd. Zo een zone wordt ook blauwe zone genoemd.

Wanneer

Binnen deze zone moeten alle bestuurders van een auto, op werkdagen, de parkeerschijf gebruiken als ze hun auto parkeren.

Je moet het doen van maandag tot en met zaterdag, tussen 9 en 18 uur, tenzij het anders is vermeld op het bord.

De parkeerschijf moet je duidelijk zichtbaar achter de voorruit leggen.

Hoe de tijd aanduiden op een schijf?

Op de parkeerschijf plaats je het pijltje op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. (Let op de voorbeelden in het filmpje).

Je mag dan twee uur parkeren, te tellen vanaf het tijdstip dat het pijltje aangeeft. Behalve als een verkeersbord een andere tijd aangeeft.

Daarna moet je de auto verplaatsen en dus niet de tijd op de parkeerschijf veranderen.

Parkeerschijf buiten een zone

Let op: vaak moet ook buiten een blauwe zone, de parkeerschijf gebruikt worden.


Zone 3,5 ton

Parkeren toegestaan voor bepaalde voertuigen

Er zijn ook andere parkeerzones, zoals deze.

Dit bord betekent dat parkeren toegestaan is voor voertuigen met een Maximaal Toegelaten Massa van 3,5 ton of minder. Een personenauto mag daar dus parkeren.


Parkeermeters en automaat

Op heel wat plaatsen staan parkeerautomaten of parkeermeters.

 • Je moet daar het tarrief betalen dat op de automaat of op meter staat vermeld.
 • Is het toestel defect, dan gebruik je de parkeerschijf.

Borden

Parkeren toegestaan

Dit is het algemene bord dat zegt dat voertuigen mogen parkeren.

Bord parkeren + auto

Staat er een auto onder de P, dan mogen voorbij dit bord geparkeerd worden:

 • personenauto;
 • auto voor dubbel gebruik;
 • minibus;
 • motorfiets.

(Let op de pijl onder het bord.)

Parkeren op de berm

Zie je dit bord staan, dan wil het zeggen dat, als je parkeert, je het verplicht op de berm moet doen.

Op de rijbaan mag het niet.

Parkeren op de rijbaan

Zie je dit bord staan, dan wil het zeggen dat, als je parkeert, je het verplicht op de rijbaan moet doen.

Op de berm mag het niet.

Parkeren deels op de rijbaan en deels op de berm

Zie je dit bord staan, dan wil het zeggen dat, als je parkeert, je het verplicht deels op de rijbaan en deels op de berm moet doen.

Volledig op de berm of op de rijbaan mag niet.


In- en uitstappen

Uitstappen

Voor je uitstapt moet je:

 • de handrem optrekken;
 • alle ramen en het open dak sluiten;
 • je schakelt de motor uit;
 • neemt de sleutel uit het contact;
 • en je sluit de deuren zodra je bent uitgestapt.

De auto verlaten

De wagen verlaten doe je in de richting van de achterkant van de auto. Zo heb je zicht op het achteropkomend verkeer.

(Let op de examentips in het filmpje.)

Instappen

Wil je instappen, dan ga je langs de voorzijde naar de auto. Zo heb je zicht op het achteropkomend verkeer.


Je krijgt gratis onze praktijk CD-rom

Ben je geslaagd voor het echte examen, stuur dan een mailtje naar wedstrijd@gratisrijbewijsonline.be
Laat ons weten wat je van onze leermethode vindt. Noteer onderaan je naam, de datum dat je examen hebt afgelegd, je behaalde punten, en de gemeente waar je woont.
Je krijgt van ons een mail terug met link naar onze CD-rom.

Reacties van anderen

Tijd


Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren toegestaan.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren toegestaan voor personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus en motorfiets.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto en vrachtauto.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren uitsluitend voor autocars.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren uitsluitend voor motorfietsen.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren toegestaan. Parkeerschijf verplicht gebruiken.

Bord i.v.m. parkeren en stilstaanDit onderbord geeft aan dat parkeren enkel toegelaten is voor elektrische auto's.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren toegestaan, verplicht op de berm.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren toegestaan, deels op de rijbaan en deels op de berm.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren toegestaan, verplicht op de rijbaan.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanBegin van een Zone met beperkte parkeertijd. Parkeerschijf gebruiken.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanEinde van een Zone met beperkte parkeertijd.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Je kan hier je gratis boek-code voor gebruiken die je op pagina 1 in je handboek vindt.

Met deze gratis boek-code kun je gedurende 14 dagen:

30 vragen met code Meer uitleg over de codes Probleem met je boekcode Probleem met je SMS code


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina