Deel A: De openbare weg

Les 2: De rijstroken, busstrook, verdrijvingsvlak

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren

Info Op smartphone of tablet worden aanvullingen en aanpassingen niet vertoond.
Lees dus ook de tekst onder dit filmpje.


Rijbaan verdeeld in rijstroken

Rijstroken

Een rijbaan kan met een wegmarkering in rijstroken worden onderverdeeld.

Met een wegmarkering bedoel ik hier: de witte onderbroken streep of de witte doorgetrokken of doorlopende streep die je in het midden van de rijbaan ziet.

Met zo een wegmarkering kan een rijbaan in twee of drie of nog meer rijstroken worden onderverdeeld.

Pijlen op de rijstroken

Nabij kruispunten worden op het wegdek soms pijlen geschilderd, die aangeven in welke rijrichting de voertuigen moeten rijden. Deze pijlen zijn ook wegmarkeringen.

Zijn er meerdere rijstroken, dan wordt vaak dit blauwe aanwijzingsbord naast de rijbaan geplaatst:

Waar rijden?

Ook wanneer een rijbaan in rijstroken is onderverdeeld, moeten bestuurders in normale omstandigheden zoveel mogelijk op de rechterrijstrook rijden.

Dus zomaar op de linkerrijstrook rijden is een overtreding.

In een bebouwde kom, als er 2 rijstroken in jouw rijrichting zijn, dan mag je ook op de linker rijstrook in je rijrichting blijven rijden, als die het best aan je bestemming beantwoordt. Voorbeeld:

... je wilt een eind verder naar links afslaan.

... je een eind verder links parkeren.

Snelheid

De maximaal toegelaten snelheid op een gewone rijbaan is:

 • In het Vlaams gewest (sinds 1/1/2017): 70 km/uur.
 • In het Waalse en Brusselse gewest: 90 km/uur.
 • OPGELET: vanaf 1/1/2021 Brusselse gewest: 70 km/uur en binnen bebouwde kom 30 km/uur).

Maar dat is niet altijd zo, want verkeersborden of verkeersregels kunnen een andere maximumsnelheid opleggen, zoals we in volgende lessen zullen zien.

Inhalen

Rijdt de bestuurder voor jou trager dan de maximaal toegelaten snelheid, dan mag je over een witte onderbroken streep rijden om het voertuig in te halen, (behalve als verkeersborden dat verbieden).

De bestuurder die ingehaald wordt (groene auto) mag tijdens het inhalen zijn snelheid niet verhogen en moet zoveel mogelijk rechts op de rijbaan rijden.

Over een witte doorlopende streep mag je niet rijden om een ander voertuig in te halen.

Soms is een witte doorlopende streep en een witte onderbroken streep naast elkaar geschilderd.

Als de witte onderbroken streep langs jouw zijde is, dan mag je daar over rijden om een bestuurder links in te halen.

Eenmaal het voertuig is ingehaald, rijd je over de doorgetrokken streep terug naar de rechterrijstrook.


Ben je van plan te leren rijden met een begeleider?

Laat je begeleider dan nu al ons praktijkboek doornemen.
Veel zaken worden immers door begeleiders foutief aangeleerd.

Download ons praktijkboek

Rijstrookvermindering

Borden die een rijstrookvermindering aangeven

Deze twee aanwijzingsborden geven aan dat het aantal rijstroken vermindert.

Het eerste bord zegt dat er een rijstrookvermindering langs links is en het tweede een rijstrookvermindering langs rechts.


Ritsen

Wanneer ritsen?

Wanneer bij sterk vertraagd verkeer (dat is dus een voorwaarde) een rijstrook ophoudt wegens:

Dus:

Zijn deze drie voorwaarden niet vervuld, dan wordt er niet geritst.

Bij invoegen op een autosnelweg wordt niet geritst!

Regels

 1. Ritsen is verplicht
 2. Ritsen is geen manoeuvre (uitleg manoeuvres is latere les)
 3. Je mag pas invoegen in de vrije rijstrook vlak voor de rijstrookvermindering
 4. Een rijstrook valt weg langs links OF langs rechts (zie hierboven tekening 1): bestuurders op de vrije strook moeten beurtelings voorrang geven aan 1 invoegende bestuurder
 5. Een rijstrook valt weg langs links EN langs rechts (zie hierboven tekening 2): bestuurders op de vrije strook moeten beurtelings voorrang geven te beginnen aan een auto langs rechts, vervolgens aan een auto langs links en tot slot mag de bestuurder zelf verder rijden.

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren


Busstrook

1. Wat is een busstrook?

Een busstrook is geen onderdeel van de rijbaan (KB 12/3/2023).

Het is een speciale rijstrook bestemd voor de geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, die aangegeven wordt door 1 of 2 brede witte onderbroken strepen (of dambordmarkeringen) en het verkeersbord F17.

Daarop mag je met je auto:

 • niet rijden
 • niet parkeren
 • niet stilstaan (sinds 1/4/2023)

2. Wanneer mag je er wel op rijden?

De enige uitzondering wanneer je wel op een busstrook mag rijden, is de laatste meters voor een kruispunt, wanneer je naar links of rechts wil afslaan.

3. Welke andere bestuurders mogen op een busstrook rijden?

Als andere bestuurders op een busstrook mogen rijden, staat het op onderborden of op de busstrook vermeld.

Bovenstaande emblemen kunnen worden aangebracht:

 1. Voertuigen die gebruikt worden voor schoolvervoer.
 2. Taxi.
 3. Fietsen.
 4. Bromfietsen.
 5. Motorfietsen.
 6. Voertuigen voor het vervoer van passagiers met meer dan acht zitplaatsen (bestuurder inbegrepen).
 7. Voertuigen voor woon- en werkverkeer.
 8. Voertuigen met ten minste 2,3 of 4 inzittenden, naargelang de vermelding op het bord.
 9. Voertuigen ter bevordering van duurzame mobiliteit.
 10. Voertuigen gebruikt voor het gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap.

Verdrijvingsvlak

Soms worden naast rijstroken of op delen van een rijstrook, brede schuine strepen geschilderd. We noemen dit een verdrijvingsvlak.

Op een verdrijvingsvlak mag je:

 • niet rijden
 • niet stilstaan
 • niet parkeren

Werken

Dit gevaarsbord verwittigt dat er wegenwerken zijn.

Bij wegenwerken worden vaak voorlopige oranjegekleurde doorlopende of onderbroken strepen op het wegdek geschilderd. Deze markeringen hebben dezelfde betekenis als de witte.

Zie je zowel witte als oranjegekleurde strepen, dan moet je enkel rekening houden met de voorlopige oranjegekleurde wegmarkeringen en niet met de witte.

Wanneer de oranje wegmarkeringen aangeven dat je over een pechstrook of over een verdrijvingsvlak mag rijden, is dat dus toegelaten vermits enkel de oranje wegmarkeringen hier van tel zijn.

Verbod GPS

Info Alhoewel dit verkeersbord niet in de wegcode staat en dus eigenlijk niet mag gebruikt worden, zie je het bij sommige wegenwerken toch staan. Het vraagt bestuurders om hun gps uit te zetten en de aangegeven omleiding te volgen. De gps zou je immers een andere route willen aanwijzen, die tegenstrijdig is met de aangegeven omleiding.

En tegenstrijdige informatie zorgt voor verwarring en kan voor ongevallen zorgen.


Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn.
AanwijzingsbordRijstrookvermindering langs rechts.
AanwijzingsbordRijstrookvermindering langs links.
AanwijzingsbordAanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

Aanwijzingsbord

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

Fietsers mogen op de busstrook rijden.


Aanwijzingsbord

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

Bromfietsen mogen op de busstrook rijden.


Aanwijzingsbord

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

Motorfietsen mogen op de busstrook rijden.

GevaarsbordWegenwerken.
GevaarsbordVerkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.
AanwijzingsbordVoorwegwijzer die een uitwijking aankondigt.
AanwijzingsbordVoorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt.
AanwijzingsbordVoorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt.
AanwijzingsbordVerkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Je kan hier je gratis boek-code voor gebruiken die je op pagina 1 in je handboek vindt.

Met deze gratis boek-code kun je gedurende 14 dagen:

34 vragen met code Meer uitleg over de codes Probleem met je boekcode Probleem met je SMS code


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies