De aanwijzingsborden

Algemeen

De aanwijzingsborden worden aangebracht op de plaatsen die, gelet op de aard van de verstrekte aanduiding, geschikt zijn.

Op de bewegwijzering naar een autosnelweg en op de bewegwijzering op de autosnelweg zelf, wordt de naam van de buitenlandse bestemmingen vermeld in de taal van het land waar die bestemming zich bevindt.

Indien deze naam ingevolge de toepassing van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken niet reeds op deze signalisatie voorkomt, wordt hij in een ander lettertype en tussen haakjes, hetzij ernaast, hetzij eronder, aan de aangeduide bestemming toegevoegd.


De aanwijzingsborden

BordBenamingBetekenis

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.
F4aBegin Zone.
F4bEinde Zone.
F5Begin autosnelweg.
F7Einde autosnelweg.
F9Begin autoweg.
F11Einde autoweg.
F12aBegin van een woonerf of erf.
F12bEinde van een woonerf of erf.
F17Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.
F17Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

F17Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen. Fietsen mogen op de busstrook rijden.

F17Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen. Bromfietsen mogen op de busstrook rijden.

F17Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen. Motorfietsen mogen op de busstrook rijden.
F18Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

F18Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Bestuurders van bromfietsen mogen er ook rijden.

F18Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Bestuurders van motorfietsen mogen er rijden.

F18Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Bestuurders van fietsen mogen er rijden.
F17Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
F13Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
F13Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
F23bNummer van een autosnelweg.
F23cNummer van een internationale weg.
F23aNummer van een gewone weg.
F23dNummer van een ring.
F19Openbare weg met eenrichtingsverkeer.
F21Rechts of links voorbijrijden toegelaten.
F49Oversteekplaats voor voetgangers.
F50Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
F45Doodlopende weg.
F45bDoodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers.
F79Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt.
F81Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt.
F83Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt.
F85Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.
F89Voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F89 geplaatst wordt.
F91Verkeersbord dat een gevaar aanduidt of een verkeersregel voorschrijft die slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F91 geplaatst wordt.
F87Verhoogde inrichting.
F111Begin fietsstraat.
F97Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. Het symbool mag aangepast worden om de plaatsgesteldheid weer te geven.
F97Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. Het symbool mag aangepast worden om de plaatsgesteldheid weer te geven.
F99aWeg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.
F101aEinde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters.
F107Dit bord bestaat niet meer.
F109Dit bord bestaat niet meer.

Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies