Deel F: De voorrang

Les 21: De voorrang en afslaan

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:


Manoeuvres

Wat wordt hiermee bedoeld?

In de vorige delen hebben we uitgelegd hoe de voorrang op een kruispunt wordt geregeld.

Maar een bestuurder moet ook voorrang verlenen wanneer hij een manoeuvre uitvoert.

Met manoeuvres wordt bedoeld:

Wat moet je doen?

Doe je een van bovenstaande manoeuvres, dan moet je dat:


Voorsorteren

Rijbaan met eenrichtingsverkeer

Je rijdt zoveel mogelijk naar links op de rijbaan als je naar links wilt afslaan. In deze voorbeelden staat alleen de blauwe auto goed voorgesorteerd.

Volgorde

Als je ergens naar links wilt afslaan, handel je als volgt:


Van richting veranderen en de andere weggebruikers

De bestuurder die van richting verandert, moet voorrang verlenen aan de voetgangers die de rijbaan oversteken die hij gaat oprijden.

Een bestuurder die van richting verandert, moet voorrang verlenen aan de bestuurders en aan de voetgangers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen.


Ben je van plan praktijklessen te gaan volgen?

Neem dan vooraf ons praktijkboek door.

Download ons praktijkboek

Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
Bord betreffende de voorrangVoorrang van rechts.
Bord betreffende de voorrangVoorrang verlenen en indien nodig stoppen.
Bord betreffende de voorrangStoppen en voorrang verlenen.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Je kan hier je gratis boek-code voor gebruiken die je op pagina 1 in je handboek vindt.

Met deze gratis boek-code kun je gedurende 14 dagen:

21 vragen met code Meer uitleg over de codes Probleem met je boekcode Probleem met je SMS code


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina