Deel A: De openbare weg

Les 3: Fietser, fietspad, oversteekplaats

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Opgelet
3:50 tot 3:53 moet zijn: "Hij moet van bestuurders van auto's en motorfietsen die op de rijbaan rijden, voorrang krijgen."

Het fietspad

Wat is een fietspad?

Een fietspad is een onderdeel van de openbare weg, waarop fietsers en bromfietsers klasse A moeten rijden. Bakfietsen en drie- en vierwielers worden gelijkgesteld met fietsen als ze minder breed zijn dan 1 meter.

Soms moeten ook bestuurders van een bromfiets klasse B op een fietspad rijden.

Een fietspad wordt aangeduid:

 • door een van de twee volgende gebodsborden,
 • ofwel door middel van twee evenwijdige onderbroken strepen, waartussen geen autoverkeer mogelijk is.

Het kan zowel links als rechts van de rijbaan liggen.

Op sommige plaatsen is het rood gekleurd, maar dat hoeft helemaal niet.

Gebodsbord

Dit gebodsbord met de voetgangers en fiets naast elkaar, zegt dat fietsers en bromfietsers klasse A en ook voetgangers dit deel van de openbare weg moeten gebruiken.

Bromfietsen klasse B mogen hierop niet rijden.

Staan de voetgangers en de fiets niet naast elkaar, maar onder elkaar, dan moeten fietsers en voetgangers dit deel van de openbare weg gebruiken.

Bromfietsen klasse A of klasse B hierop niet rijden.

Onderbord

Een wit onderbord kan aangeven wanneer ook bromfietsen klasse B verplicht op een fietspad moeten rijden of wanneer ze het helemaal niet mogen.

Mogen fietsers ook op het voetpad?

Als er een fietspad is, is een fietser verplicht dit te volgen (behalve als het niet berijdbaar is).

Het is verboden om binnen de bebouwde kom op het trottoir met een fiets te rijden. Maar kinderen jonger dan 10 jaar mogen in alle omstandigheden wel rijden op het trottoir (voetpad) of op de verhoogde berm.

Buiten de bebouwde kom mogen fietsers, als er geen berijdbaar fietspad is en op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden, op het trottoir (voetpad) en de verhoogde bermen rijden.


Je krijgt gratis onze praktijk CD-rom

Ben je geslaagd voor het echte examen, stuur dan een mailtje naar wedstrijd@gratisrijbewijsonline.be
Laat ons weten wat je van onze leermethode vindt. Noteer onderaan je naam, de datum dat je examen hebt afgelegd, je behaalde punten, en de gemeente waar je woont.
Je krijgt van ons een mail terug met link naar onze CD-rom.

Reacties van anderen

Belangrijk

Onderdeel van de openbare weg

Het fietspad is een onderdeel van de openbare weg. Het is geen onderdeel van de rijbaan.

Dit wil dus zeggen dat je met een auto niet op een fietspad mag rijden. Je mag er ook niet stilstaan om vlug een passagier te laten in- of uitstappen.


Oversteekplaats

Oversteekplaats voor fietsen en tweewielige bromfietsen

Deze twee borden duiden een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsen aan.

 • Het blauwe aanwijzingsbord staat vlakbij de oversteekplaats.
 • Het rode gevaarsbord staat op ongeveer 150 meter voor de oversteekplaats.

Fietsers en bromfietsers die een oversteekplaats willen gaan oprijden (aanstalten maken om), maar nog niet op de oversteekplaats zijn, mogen niet denken dat ze voorrang hebben op bestuurders die op de rijbaan rijden. Maar eenmaal ze op de oversteekplaats zijn, hebben ze wel voorrang. Je mag ze dan dus niet omver rijden.

Bestuurders op de rijbaan moeten wel altijd een oversteekplaats met de nodige voorzichtigheid naderen en er rekening mee houden dat een fietser of een bestuurder van een bromfiets zomaar een oversteekplaats oprijdt.

Ik vermeld nu ook al dat een bestuurder:

 • niet mag stilstaan en niet mag parkeren OP een oversteekplaats zelf,
 • en ook niet op de rijbaan op minder dan 5 meter voor een oversteekplaats voor fietsers.
 • je mag ook geen bestuurder inhalen die vertraagt of die stopt voor een oversteekplaats voor fietsers, behalve op plaatsen waar verkeerslichten staan of bevoegde personen het verkeer regelen.
 • je mag een oversteekplaats slechts met matige snelheid naderen om de fietsers en bromfietsers niet in gevaar te brengen en niet te hinderen wanneer ze oversteken.

Fietssuggestiestrook

Fietssuggestiestrook is een onderdeel van de rijbaan

In sommige gemeenten worden op een deel van de rijbaan stroken geschilderd. Die kunnen rose, groen, beige of nog een andere kleur hebben.

Zo een gekleurde strook noemen we een fietssuggestiestrook. Het is helemaal geen fietspad, omdat er geen twee evenwijdige onderbroken strepen of geen verkeersborden zijn die een fietspad aangeven.

Zo'n strook is dus eigenlijk niets anders dan een geverfd stuk rijbaan, waarop je met een auto moet rijden en mag stilstaan of parkeren.


Einde fietspad

Verkeersbord

Dit gevaarsbord heeft twee betekenissen.

 1. Het duidt uiteraard een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsen aan, zoals hierboven is uitgelegd (staat 150 meter voor de oversteekplaats).
 2. Maar dit bord heeft nog een tweede betekenis: namelijk dat fietsers of bromfietsers het fietspad gaan verlaten omdat het fietspad gewoon ophoudt.

Twee zaken die je moet onthouden:

 • Wanneer een fietser of een bromfietser de rijbaan oprijdt omdat het fietspad ophoudt, dan heeft hij voorrang en moeten bestuurders van wagens en motorfietsen die op de rijbaan rijden, voorrang geven. (De reden moet dus zijn dat het fietspad ophoudt en niet dat er een hindernis op het fietspad ligt).
 • Je mag niet stilstaan en niet parkeren, op de rijbaan en op de berm, tot op 5 meter VOOR en VOORBIJ de plaats waar het fietspad ophoudt.

Fietsers in groep

Groep van 15 tot 50 deelnemers

De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

Groep van 51 tot 150 deelnemers

De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Bij groepen vanaf 51 fietsers moeten er twee wegkapiteins zijn.

Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets. Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.

Kruispunten

Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.


Fietsstraat - fietszone

Een fietsstraat is een straat waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegelaten. Ze zijn er als het ware "te gast".

 • In een fietsstraat mogen motorvoertuigen (dus ook niet bromfietsen) de fietsers, speed pedelecs en rijwielen tot 1 m breed niet inhalen.
 • De maximaal toegelaten snelheid is er 30 km/uur.
 • Een fietsstraat stopt bij het eerstvolgende kruispunt.

In een fietszone gelden dezelfde regels als in een fietsstraat. De zone stopt bij het bord: Einde zone.

Het verkeersbord EINDE FIETSSTRAAT is op 1/8/2021 afgeschaft. (Een fietsstraat loopt tot aan het eerstvolgende kruispunt).


Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
GebodsbordVerplicht fietspad.
GebodsbordDeel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsen en van tweewielige bromfietsen klasse A. (Opm. Bromfietsen klasse B mogen hierop niet rijden)
GebodsbordDeel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers. (Opm. Bromfietsen klasse A en klasse B mogen hierop niet rijden)

GebodsbordBromfietsers klasse B moeten verplicht op het fietspad rijden.

GebodsbordBromfietsers klasse B mogen niet op het fietspad rijden.
AanwijzingsbordWeg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorieën van weggebruikers.
VerbodsbordVerboden toegang voor bestuurders van rijwielen.
Gevaarsbord
 1. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. (Opm. Staat 150 meter voor de oversteekplaats)
 2. Plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen. (Opm. Omdat het fietspad ophoudt)
AanwijzingsbordOversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. (Opm. Staat bij de oversteekplaats)
AanwijzingsbordDoodlopende weg voor alle weggebruikers.
AanwijzingsbordDoodlopende weg uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. (Nieuw bord sinds 17 mei 2013)
AanwijzingsbordEen fietsstraat.
Aanwijzingsbord

Einde van een fietsstraat.

VANAF 1/8/2021 bestaat dit bord niet meer. Een fietsstraat loopt tot aan het eerstvolgende kruispunt.

AanwijzingsbordBegin van een fietsstraatzone.
AanwijzingsbordEinde van een fietsstraatzone.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Je kan hier je gratis boek-code voor gebruiken die je op pagina 1 in je handboek vindt.

Met deze gratis boek-code kun je gedurende 14 dagen:

22 vragen met code Meer uitleg over de codes Probleem met je boekcode Probleem met je SMS code


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina