Deel E: Kruisen en inhalen

Les 14: Kruisen van voertuigen, wegversmalling

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren


Rechts kruisen

Waar mag je rijden om rechts te kruisen?

Onder kruisen verstaan we een tegenligger passeren.

Voertuigen moeten zoveel mogelijk rechts op de rijbaan rijden en zijn er rijstroken, op de rechterrijstrook, zodat er met tegenliggers veilig langs rechts kan gekruist worden.

Is de rijbaan erg smal, dan mag je tijdens het kruisen ook over de gelijkgrondse berm rijden.

Waar mag je niet rijden om te kruisen?

Op sommige plaatsen is naast de rijbaan een brede witte streep geschilderd. Men noemt dat de "denkbeeldige rand van de rijbaan".

Naast die streep ligt een gedeelte van de openbare weg waarop wagens kunnen parkeren of stilstaan.

Daarop mag je niet rijden om voertuigen te kruisen.

Ook op een fietspad mag het niet, want het fietspad is geen onderdeel van de rijbaan.

Je mag wel op een fietssuggestiestrook rijden om te kruisen, want dat is wel een onderdeel van de rijbaan.

Onderlinge afstand tijdens het kruisen

De bestuurder moet bij het kruisen een voldoende zijdelingse afstand laten. Indien het nodig is, moet hij naar rechts uitwijken. Daarbij mag hij wel gebruik maken van de gelijkgrondse berm, maar nooit van een fietspad of van de parkeerplaatsen rechts van de denkbeeldige rand van de rijbaan.

Kruisen van een tram

Het kruisen van spoorvoertuigen gebeurt ook rechts.

Je mag een tram links kruisen als:

  • de doorgang te eng is om rechts te kruisen;
  • of er zich een geparkeerd of stilstaand voertuig bevindt;
  • of als er een hindernis is.

Uiteraard mag je bij het links kruisen geen tegenligger hinderen of in gevaar brengen. Het is dus belangrijk om je er op voorhand van te vergewissen of er een tegenligger aankomt.

Kruisen op een kruispunt zonder pijlen op een wegdek

Op een kruispunt zonder pijlen op het wegdek, gebeurt het kruisen langs rechts.

Kruisen op een kruispunt met pijlen op het wegdek

Op een kruispunt met pijlen op het wegdek, gebeurt het kruisen volgens de aanduiding van de pijlen.


Wegversmalling

Borden die een wegversmalling aangeven

wegversmallingA7.jpg

Soms wordt de rijbaan smaller.

Jullie weten al dat een wegversmalling door een van deze gevaarsborden kan worden aangegeven.

Voorrang bij wegversmalling als er geen borden staan

Als er geen borden staan die de voorrang regelen, dan moet de bestuurder langs wiens zijde de hindernis is, voorrang verlenen.

In dit voorbeeld zal de bruine auto als eerste voorbij de wegversmalling mogen rijden, want de wegversmalling is langs de andere kant van de rijbaan.

Voorrang bij wegversmalling als er borden staan

De bestuurder (van de groene auto) die rechts van hem het ronde rode bord ziet staan, moet voorrang verlenen.

De bestuurder van de blauwe auto ziet rechts van hem het blauwe bord staan en weet dat hij voorrang heeft en mag dus als eerste verder rijden.

Opgelet

Verwar deze borden niet met elkaar!

Voorrang verlenen bij een wegversmalling.

Dit gevaarsbord zegt dat er terug in beide richtingen mag gereden worden, nadat er eerst maar eenrichtingsverkeer was toegelaten.


Leer je rijden met de rijschool?

Neem dan vooraf ons praktijkboek grondig door.
Via onze site kun je ook kortingsbons afprinten voor de meeste rijscholen.

Download ons praktijkboek

Eenrichtingsverkeer

Openbare weg met eenrichtingsverkeer

Op sommige rijbanen staat dit verkeersbord, dat zegt dat het een weg is met eenrichtingsverkeer. Daar zal je dus geen andere wagens kruisen.

Maar opgelet: het is wel mogelijk dat een onderbord aangeeft dat sommige bestuurders, bijvoorbeeld fietsers of bromfietsers klasse A op die weg in beide richtingen mogen rijden.

Op een weg met eenrichtingsverkeer moet je in normale omstandigheden ook rechts rijden, tenzij er een uitzondering is, zoals we in een vorige filmpje reeds uitgelegd hebben.

Op een weg met eenrichtingsverkeer mag je zowel rechts als links op de rijbaan parkeren, op voorwaarde dat er tussen de geparkeerde auto's een vrije ruimte van minstens 3 meter blijft.

Verschil

Hoewel we er in een volgende les dieper op ingaan, wil ik jullie er alvast op wijzen dat er een groot verschil is tussen deze twee borden. Laat je dus tijdens het examen niet vangen. (Bekijk zeer aandachtig de voorbeelden in het filmpje: "Verplicht te volgen rijrichting").

Links is een aanwijzingsbord en dat geeft dus aan dat het een weg is met eenrichtingsverkeer.

Rechts is een gebodsbord, dat zegt dat je verplicht bent de aangegeven richting te volgen.

Naar links afslaan

Wil je naar links afslaan, dan moet je links op de rijbaan voorsorteren.

Naar links afslaan en andere bestuurders

Wanneer andere bestuurders (Fietsers, bromfietsen) in de tegengestelde rijrichting mogen rijden, moet je uiteraard voldoende plaats voor hen laten.

Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
GevaarsbordRijbaanversmalling.
GevaarsbordRijbaanversmalling langs links.
GevaarsbordRijbaanversmalling langs rechts.
GevaarsbordVerkeer nu in twee richtingen toegelaten nadat er eerst een gedeelte van de rijbaan enkel eenrichtingsverkeer was.
Bord betreffende de voorrangSmalle doorgang. Gebod doorgang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
Bord betreffende de voorrangSmalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
AanwijzingsbordWeg met eenrichtingsverkeer.
GebodsbordVerplichting de aangeduide richting te volgen.
GebodsbordVerplichting de aangeduide richting te volgen.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Je kan hier je gratis boek-code voor gebruiken die je op pagina 1 in je handboek vindt.

Met deze gratis boek-code kun je gedurende 14 dagen:

27 vragen met code Meer uitleg over de codes Probleem met je boekcode Probleem met je SMS code


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies