Nieuwe rijopleiding 2017

2016 - 2017
nieuwe rijopleiding

Het theorie-examen

Wijzigingen in 2016

Op vraag van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts worden de examenvragen voor het theorie-examen nu al zeer regelmatig gewijzigd. Soms worden zelfs zaken gevraagd, die nog niet in een handboek staan. Men kan trouwens niet elke twee weken een nieuwe druk uitbrengen.

Daarom raden wij jongeren aan om gratis de theorie rijbewijs B te leren via deze link: Theorie

Wij houden deze theoriepagina's up-to-date.

Jongeren die een of ander handboek gebruiken, geven wij de raad om zeker ook de theoriehoofdstukken op bovenstaande link eens door te nemen, om te kijken of er intussen extra leerstof staat die voor het examen gekend moet zijn.

Wijzigingen vanaf 1/1/2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt op de Vlaamse gewestwegen een andere maximumsnelheid dan op de wegen in het Waalse of Brusselse gewest.

Tijdens het examen zal bij desbetreffende vragen vermeld worden, in welk gewest een weg ligt. Dat wil dus zeggen dat je vanaf dan de snelheidsregels van elk gewest moet kennen.

Info De theoriepagina's op de site zijn al aangepast: hoe het nu is en vanaf 1/1/2017.

Wijzigingen vanaf 1/6/2017

Geen tolk meer

Vanaf 1 juni 2017 zal enkel nog een examen kunnen afgelegd worden in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Het tolkensysteem voor 28 talen wordt vanaf dan afgeschaft.

Strenger

Het theorie-examen voor rijbewijs B wordt ook strenger. Het zullen nog altijd 50 vragen zijn waarvan je er minstens 41 correct moet beantwoorden.

In het theorie-examen wordt een onderscheid gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Voor elke lichte fout, verlies je 1 punt.

Er zullen ook 2 vragen tussen zitten waarbij telkens 5 punten worden afgetrokken, wanneer je een van deze vragen foutief beantwoordt. Het zijn vragen die betrekking hebben op zware overtredingen van de 3de of 4de graad. Zware overtredingen zijn alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende streep), van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven) en snelheidsovertredingen. U mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware overtreding en 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen heb je onvoldoende.


Het praktijkexamen

Rijschool of begeleider

Je blijft de keuze hebben om met een erkende rijschool of met een begeleider te leren rijden. In beide gevallen zul je echter 3 maanden moeten oefenen en wachten voor je een praktijkexamen mag afleggen.

Wie van een rijschool het bekwaamheidsattest heeft gekregen, mag tijdens die maanden wel alleen rijden.

Risicoperceptietest

Voor de proef op de openbare weg, zal een leerling eerst een gevaarsherkenningstest via realistische computersimulaties moeten afleggen, waarmee nagegaan wordt of hij mogelijke gevaren goed kan herkennen en inschatten hoe te reageren.

Meer manoeuvres

Tot einde mei 2017 moeten leerlingen slechts twee manoeuvres kennen voor het praktijkexamen:

Vanaf 1 juni 2017 moeten leerlingen in staat zijn nog 4 extra manoeuvres uit te voeren:

Tijdens het rij-examen zullen twee manoeuvres van de zes moeten uitgevoerd worden op de openbare weg.

Door lottrekking wordt bepaald welke twee een kandidaat zal moeten doen.

Waar rijden

Tot 1 juni 2017 zegt de examinator tijdens het examen tegen een leerling waar hij moet rijden en wanneer hij moet afslaan.

Vanaf 1 juni zal tijdens de proef op de openbare weg, gedurende 10 à 15 minuten, uw vaardigheid om zelfstandig te rijden eveneens beoordeeld worden. De examinator mag het onderdeel “Zelfstandig rijden” op elk moment onderbreken en het op een later moment opnieuw laten aanvangen. Bovendien mag de examinator steeds de instructies van een GPS overnemen in alle omstandigheden waarin hij dit nodig acht.

Aan het begin van het examen zal de examinator u vragen of u over een GPS beschikt en zo ja, indien u deze wenst te gebruiken. Indien u deze wenst te gebruiken, zal de examinator tijdens de proef op de openbare weg vragen aanuw begeleider, begeleidende persoon of instructeur om een door de examinator aangegeven bestemming in de GPS in te geven, die u vanaf een bepaald ogenblik volgt. Tijdens het
rijden op basis van de instructies van de GPS mag u ook steeds beroep doen op de wegwijzers indien u dit wenselijk lijkt of noodzakelijk acht. Gelieve dit dan wel duidelijk te vermelden.
Indien u niet over een GPS beschikt of u deze niet wenst te gebruiken, zal de examinator tijdens de proef op de openbare weg tijdig aangeven welke richting u moet volgen, zodat u op basis van de wegwijzers uw weg kunt vinden. Dit kunnen verschillende richtingen zijn, verspreid tijdens de volledige proef op de openbare weg.De gps zal tijdens het hele examen mogen aanstaan.

Niet langer 3 jaar wachten?

Wie nu zijn voorlopig rijbewijs laat vervallen, moet drie jaar wachten voor hij een nieuw voorlopig rijbewijs kan krijgen. Of hij mag enkel nog met een erkende rijschool verder leren rijden.

Het drie jaar wachten wordt voorlopig nog niet afgeschaft..

Duurder

De prijs van een praktijkexamen wordt verhoogd naar 39 euro.


Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies