Deel H: Stilstaan en parkeren

Les 25: Stilstaan, parkeren, verkeersborden

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren


Definities

Stilstaan

Personen

Onder stilstaan verstaan we de tijd die nodig is om iemand te laten in- of uitstappen.

Dat kan vrij vlug gebeuren wanneer het slechts 1 persoon is, maar het kan ook enkele minuten duren, wanneer bijvoorbeeld een volle bus kinderen moeten uitstappen.

Goederen

Onder stilstaan verstaan we ook de tijd die nodig is om goederen te laden of te lossen.

Ook dat kan soms een tijd duren, bijvoorbeeld wanneer mazout wordt geleverd of bij een verhuis.

Parkeren

Blijf je langer staan dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om een lading te laden of te lossen, dan spreken we over: PARKEREN.

Een gestopt voertuig

Soms moet een voertuig stoppen, bijvoorbeeld omdat het verkeerslicht rood is of omdat er een stilstaande file is, of om voorrang te verlenen aan een andere bestuurder.

Het op de openbare weg STOPPEN om deze redenen, wordt niet beschouwd als stilstaan of parkeren.

Een defect voertuig

Een voertuig dat op de openbare weg defect raakt en niet meer behoorlijk kan rijden, is geen stilstaand of geen geparkeerd voertuig. Het is een DEFECT VOERTUIG.

Een defect voertuig dat niet op een veilige plaats kan geparkeerd worden, moet door middel van de gevarendriehoek voor andere weggebruikers herkenbaar gemaakt worden.

De verkeersborden i.v.m. stilstaan en parkeren slaan niet op een defect voertuig.


Regeltje om te onthouden

Als je achter een ander voertuig stopt en stilstaat, zorg dan dat je de achterbanden van dat voertuig nog kunt zien.


Algemene regels: waar parkeren en stilstaan

Op de berm

Is er plaats:

 • binnen een bebouwde kom op de gelijkgrondse berm;
 • buiten de bebouwde kom op eender welke berm;

dan moet je daar je auto parkeren.

Op sommige wegen is rechts van de rijbaan een dikke witte streep geschilderd. Daarnaast is de plaats om te parkeren of om stil te staan.

Deels op de berm en deels op de rijbaan

Is de berm niet breed genoeg, dan parkeer je deels op de berm en deels op de rijbaan.

Maar: je moet er wel voor zorgen dat er nog minstens 1,5 meter vrije doorgang blijft voor voetgangers die de berm gebruiken, wat hier niet het geval is.

Op de rijbaan

Parkeer je op de rijbaan, dan doe je het als volgt:

MAAR op een rijbaan met éénrichtingsverkeer, mag de auto zowel langs rechts of langs links worden opgesteld.


Waar is stilstaan en parkeren verboden - algemene plaatsen

Gevaar of hinder

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op alle plaatsen waar je voertuig een gevaar kan zijn voor de andere weggebruikers of ze onnodig zou hinderen.

Autosnelweg

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op de rijstroken, op de op- of afritten, of op de pechstrook.

Autoweg

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op autowegen.

Troittoir of voetpad

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op een troittoir / voetpad.

Op een verhoogde inrichting

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op een verhoogde inrichting.

Op een fietspad

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op een fietspad.

Op een dambordmarkering

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

Op een verdrijvingsvlak

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op een verdrijvingsvlak.

Op een verkeersgeleider

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op een verkeersgeleider.

Op tramsporen

Je mag niet parkeren:

Je mag ook niet stilstaan als je de tram hindert.

 • op tramsporen.

Op overwegen

Je mag niet stilstaan en niet parkeren:

 • op overwegen.

Waar is stilstaan en parkeren verboden - op de rijbaan en op de berm?

Op oversteekplaatsen van voetgangers en fietsers

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan en op de berm:

 • op een oversteekplaats voor voetgangers
 • op een oversteekplaats voor fietsers

Deze auto mag daar dus niet staan.

Kruispunten zonder verkeerslichten

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan en op de berm:

 • op kruispunten op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan.

Kruispunt met verkeerslichten

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan en op de berm:

 • op kruispunten met verkeerslichten, tot 20 meter voor het verkeerslicht.

Verkeerlichten buiten een kruispunt en verkeersborden

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan en op de berm:

 • tot op 20 meter voor verkeerslichten buiten een kruispunt;
 • tot op 20 meter voor verkeersborden.

(*) Maar in deze twee laatste gevallen is er wel een uitzondering.

Als:

 • de onderkant van het verkeersbord of licht minstens 2 meter hoog is;
 • en de bovenkant van de auto met lading niet hoger is dan 1 meter 65;

dan geldt de 20 meter niet.

Deze auto mag dus op die plaats parkeren of stilstaan omdat hij de zichtbaarheid van het bord niet belemmert.


Ben je van plan te leren rijden met een begeleider?

Laat je begeleider dan nu al ons praktijkboek doornemen.
Veel zaken worden immers door begeleiders foutief aangeleerd.

Download ons praktijkboek

Waar is stilstaan en parkeren verboden - op de rijbaan?

Voor oversteekplaatsen

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan:

 • op minder dan 5 meter voor een oversteekplaats voor voetgangers;
 • of voor fieters en tweewielige bromfietsen.

Onder bruggen

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan:

 • onder bruggen.

In tunnels

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan:

 • in tunnels.

Nabij de top of een helling

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan:

 • nabij de top van een helling.

Voor of in een onoverzichtelijke bocht

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan:

 • voor of in een onoverzichtelijke bocht.

Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
Gevaarsbord
 1. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
 2. Of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom. (Opm. Max 50 km/uur)

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom. (Opm. Max 50 km/uur)

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.
AanwijzingsbordOversteekplaats voor voetgangers. (Opm. Staat bij de oversteekplaats)
AanwijzingsbordOversteekplaats voor fietsen en tweewielige bromfietsen. (Opm. Staat bij de oversteekplaats)
AanwijzingsbordOpenbare weg met eenrichtingsverkeer.
AanwijzingsbordBegin van een autosnelweg. (Opm. Maximaal 120 km/uur en minimaal 70 km/uur)
AanwijzingsbordAutoweg.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Je kan hier je gratis boek-code voor gebruiken die je op pagina 1 in je handboek vindt.

Met deze gratis boek-code kun je gedurende 14 dagen:

38 vragen met code Meer uitleg over de codes Probleem met je boekcode Probleem met je SMS code


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies