Aanpassingen

Controleer even of je handboek up-to-date is

Wetswijzigingen juni 2019

Download PDF bestand


Aanpassing maximumsnelheid (01/01/2017)

Sinds 01/01/2017 is de normale maximumsnelheid op Vlaamse wegen 70 km/uur, behalve als verkeersregels of verkeersborden een andere maximumsnelheid opleggen. (Tot 31/12/2016 was het 90 km/uur.) In het Waalse en in het Brusselse gewest is het nog altijd 90 km/uur.


Stilstaan op een busstrook

In de wegcode staat vermeld dat je op een busstrook niet mag rijden en niet mag parkeren. Maar mag je er stilstaan? Daarover is al heel wat gediscussieerd.

Sommigen beweren dat, vermits je er niet mag op rijden, je er ook niet geraakt om te gaan stilstaan. Volgens de Mobilit.fgov.be is het niet expliciet verboden en zij gaan ervan uit dat het dus wel mag. Wij volgen hun mening.


Drukfout - parkeren en oversteekplaats

De tekst in het handboek is een beetje verwarrend. Het moet zijn:

"Parkeren is verboden OP de oversteekplaats (daar overal, op de rijbaan + op de berm) en het is verboden op de RIJBAAN tot 5 meter voor de oversteekplaats."


Recidive (01/01/2015)

Sinds december 2011 is er reeds sprake van recidive voor:

Sinds 1 januari 2015 komt daar bij:

Wanneer een bestuurder, in de periode van 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van deze overtredingen, opnieuw één van deze overtredingen begaat, dan MOET de rechter:

Het verval van het recht tot het sturen kan vervangen worden door het opleggen van een alcoholslot.

Maakt de bestuurder na de eerste veroordeling, opnieuw twee van deze overtredingen, dan worden het 6 maanden en bij drie van deze overtredingen: 9 maanden.


Ritsen

In ons handboek 2de druk is een foutje geslopen pagina 17 en 124 onder het hoofdstuk ritsen.

Omdat ritsen in de eerste druk niet is vermeld, verwijzen we je graag naar de gratis theorie pagina met de uitleg over ritsen.

Les De rijstroken > Ritsen


Voorbehouden weg

Les Speciale plaatsen > Voorbehouden weg


Slepen van voertuigen

Sinds 1 maart 2014 is het slepen van voertuigen door middel van een noodkoppeling op autosnelwegen en autowegen verboden.


Fietsstraat

Les Speciale plaatsen > Fietsstraat


Foutje in de tekst


Ga terug naar de vorige pagina